Kompletní PD pro ÚS

908,00 Kč
S DPH

Zpracování kompletní projektové dokumentace na veřejné osvětlení dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., včetně zprostředkování všech povolení potřebných výstavbě požadovaného úseku VO.

Uvedena cena za jedno světelné místo.

Počet
Není skladem

Zpracování projektové dokumentace pro veřejné osvětlení. V rámci dokumentace je zahrnuto:

- geodetické zaměření stávajících světelných míst pomocí GNSS;
- zatřídění komunikací ČSN CEN/TR 13201-1;
- zdokumentování stavu infrastruktury (stožáry, výložníky, kabeláž, rozvodné skříně, apod.) a okolí stavby (např. zda je či není nutné provést úpravu zeleně);
- světelný projekt - pomocí počítačového SW je na základě parametrů situace a parametrů vybraných svítidel proveden návrh osvětlení;
- technický projekt - na základě aktuálního stavu soustavy je proveden návrh prvků infrastruktury, je vyčísleno jejich množství, jsou vyčteny a vyčísleny výkopové práce potřebné k realizování návrhu;

Výstupy jsou:

- souhrnná technická zpráva, zahrnující popis navrženého řešení, dílčích komponent a úkonů (tištěné, elektronicky);
- výkresová dokumentace navrženého řešení, situační výkresy jsou realizovány v systému S-JTSK Krovak East North - ESRI:5514 (tištěné, elektronicky - ve formátech DWG, DXF nebo SPH).

Mohlo by vás také zajímat