Dokumentace k dotaci EFEKT

24 200,00 Kč
S DPH

Zpracování kompletní dokumentace k žádosti o dotaci EFEKT od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Počet

Připravíme pro Vás kompletní dokumentaci k žádostem o dotaci EFEKT, kterou každoročně vypisuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Tento dotační titul je zaměřen především na energetickou úsporu a snížení emisní zátěže životního prostředí.

Financovatelnou položkou není úzce související infrastruktura - stožáry, výložníky, kabeláž, elektroinstalace, apod.

Podklady zahrnují:

vyplnění žádosti o dotaci,
předmětnou část pasportu,
zatřídění komunikací do světelných tříd,
projektovou dokumentaci (minimálně v rozsahu položkového rozpočtu),
harmonogram prací,
popis stávajícího stavu,
čestná prohlášení dle požadavků dotačního titulu.

Úspěšnost žádostí založených na námi zpracovaných podkladech je (prozatím) 100%.

3994 ks

Mohlo by vás také zajímat