Heatmapy VO

160,00 Kč
S DPH

Automatizované měření heatmap veřejného osvětlení. 

Počet

HEATMAPY VO

Iniciální sběr dat je prováděn automatizovaně měřícím vozidlem. Výstupem je tzv. ‚heatmapa‘, tedy grafické zobrazení rovnoměrnosti osvětlení na komunikaci. Heatmapy jsou cenným nástrojem pro vyhodnocení skutečné kvality osvětlení v obci - kde se svítí málo a kde naopak příliš.

Cena je orientační na jedno světelné místo. V naší kalkulačce si můžete spočítat, kolik by byla přesná cena pro Vaši obec. 

Měření heatmap VO zahrnuje:

měření osvětlenosti podél komunikací,

mapové zobrazení osvětlenosti heatmapou,

přibližné určení polohy svítidel z naměřených dat,

online přístup k naměřeným datům.

1000 ks

Mohlo by vás také zajímat