Projekty

Naše specializace a automatizace urychluje projektování VO.

Od nás neuslyšíte, že jsme příliš vytíženi nebo že přes úřední lhůty vlak nejede.

Dokážeme rychle zajistit i velmi složitá povolení např. od ŘSD, SŽDC, ŽP aj.

Zrychlené projektování dle 183/2006 Sb.

Projekty