Pasportizace a měření

Nejmodernější technologie pasportizace veřejného osvětlení.

Měření osvětlenosti pozemní komunikace pro účely dotačních programů 
a zapracování výsledků do přehledných výstupů.

Měření osvětlenosti lze využít i v případech množících se stížností
občanů s osvětlením v obci.

Pasportizace a měření