Podklady k dotacím

Pomůžeme Vám vyznat se v dotačních programech na veřejné osvětlení v ČR.

Poradíme Vám, kterou cestou se vydat a pomůžeme Vám s přípravou veškerých
podkladů nutných k žádosti o dotaci na VO.

Úspěšnost žádostí s námi zpracovanými podklady je (zatím) 100%. 

Podklady k dotacím