Výběrová řízení

Příprava veškerých podkladů nutných k vypsání výběrového řízení
pro veřejné osvětlení.

Spolupráce s ostatními profesemi v případech, kdy jde například o celkovou
rekonstrukci komunikace nebo přípolož k novému zemnímu vedení NN. 

Výběrová řízení